Nabavljen traktor za potrebe obavljanja komunalnih poslova

Ispis
Kreirano Petak, 08 Veljača 2013

Nakon provedenog otvorenog postupka javnog nadmetanja Općina Sunja nabavila je traktor za potrebe obavljanja komunalnih poslova na području Općine Sunja.

Cijena traktora sa PDV-om je 276.562,50 kuna, a nabavljen je od najpovoljnijeg ponuditelja AGRIA d.o.o. Pušćine, Nedelišće.