Održan sastanak s predstavnicima ministarstva poljoprivrede

Ispis
Kreirano Srijeda, 18 Studeni 2015

minpolj1711Dana 17.11.2015. godine održan je u Općini Sunja sastanak s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede.


Na sastanku su bili nazočni:
- Dražen Cerjanec, voditelj Odjela nadzora stočarstva Uprave poljoprivrede i prehrambene industrije Ministarstva poljoprivrede,
- Tomislav Kiš, načelnik Sektora za zaštitu zdravlja životinja Uprave za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede,
- Šimić Ranka, viši stručni savjetnik Odjela za zaštitu životinja Uprave za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede,
- Vesna Rukavina, voditeljica Odjela – Veterinarski ured Glina,
- Nena Majnerić, viša veterinarska inspektorica, Uprave za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede,
- Grga Dragčević, Općinski načelnik Općine Sunja,
- Anto Rajić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sunja,
- Ivica Marić, viši savjetnik u Jedinstvenom upravnom odjelu,
- Stjepan Kozarić, komunalni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Na sastanku se razgovaralo o pronalaženju najboljeg rješenja oko zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, te preventivnim i naređenim mjerama koje će se poduzimati u narednom razdoblju kako bi se vlasnici domaćih životinja i kućnih ljubimaca odgovornije ponašali prema istima, te uvjetima koje moraju ispunjavati skloništa za životinje i financijskim obvezama koje iz navedenog proizlaze.
Općinski načelnik na terenu upoznao je predstavnike Ministarstva s radnjama koje su napravljene na izgradnji prostora za privremeno prihvaćanje napuštenih životinja u Crkvenom Boku, te je dogovoreno što se sve treba napraviti ukoliko bude potrebe da se predmetni prostor pretvori u sklonište za životinje.