Održana 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 05 Listopad 2015

13sjednica ov13. sjednica Općinskog vijeća održana je 30. rujna 2015. godine, s početkom u 17,05 sati.
Na prijedlog jednog vijećnika Općinsko vijeće dopunilo je dnevni red s 14. točkom dnevnog reda: "Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Komisije za popis inventara u domovima u vlasništvu Općine Sunja i doma hrvatskih branitelja."


Općinsko vijeće prihvatilo je Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje 01.01. do 30.06.2015., usvojilo je Odluku o plaći i naknadama, te ostalim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Sunja kojom su usklađeni koeficijenti i osnovica sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Donijet je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sunja za 2015. godinu.
Usvojeni su prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva KOMUNALAC SUNJA d.o.o. za komunalne usluge i prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva VODOVOD SUNJA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju otpadnih voda.
Izmijenjene su Odluka o komunalnoj naknadi i Odluka o komunalnom doprinosu na način da su izmijenjena područja II. i III. zone, te donijeta nova Odluka o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za utvrđivanje iznosa komunalne naknade kojom je bod povećan s 0,30 kn/m2 na 0,50 kn/m2.
Usvojen je Program rada zimske službe za 2015./2016. godinu na nerazvrstanim cestama Općine Sunja.
Donijeta je Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe na području Općine Sunja, Odluka o utvrđivanju kriterija za financiranje projekata i programa udruga/neprofitnih organizacija koji su od interesa za Općinu Sunja, Odluka o načinu korištenja društvenih domova na području Općine Sunja, čiji sastavni dio čine: Cjenik korištenja prostora u društvenim domovima, Cjenik za iznajmljivanje kuhinjskog inventara za van, te Kućni red u društvenim domovima na području Općine Sunja.
U području vatrogastva donijeti su: Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Sunja, Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Sunja za 2015. godinu, Pravilnik o zaštiti od požara, te Odluku o usvajanju Plana zaštite od požara za Općinu Sunja.
Općinsko vijeće kao osnivač Dječjeg vrtića „Bambi" Sunja prihvatilo je Izvješće o radu za pedagošku 2014./2015. godinu, Kurikulum za pedagošku 2015./2016. godinu, Godišnji plan i program rada za pedagošku 2015/2016. godinu te Program predškole za pedagošku 2015./2016. godinu.
Prihvaćen je prijedlog da se za suca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku imenuje Sandra Dedić.
Svojim Rješenjem Općinsko vijeće razriješilo je članove Komisije za popis inventara u domovima u vlasništvu Općine Sunja i domu hrvatskih branitelja.
Općinsko vijeće nije prihvatilo prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar