Subvencioniranje dijela premije osiguranja usjeva i nasada

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 05 Listopad 2015

usjeviOpćina Sunja raspisala je Javni poziv za subvencioniranje dijela premije osiguranja usjeva i nasada iz Općinskog proračuna, u visini 25 % od ugovorene premije osiguranja usjeva i nasada, ukoliko vlasnik živi na području Općine Sunja, usjev ili nasad nalazi na području Općine Sunja i vlasnik nema nepodmirenih obveza prema Općini Sunja. više-->