ISPRAVAK IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA

Ispis
Kreirano Srijeda, 22 Srpanj 2015

Uvidom u Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu vlastitog Pogona za komunalne djelatnosti Općine Sunja KLASA: 110-02/10-01102 URBROJ: 2176/17-01-15-04 od 16.01.2015., objavljenim na oglasnoj ploči i web stranici Općine Sunja, utvrđene su pogreške, te se daje:

 

ISPRAVAK IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o unutarnjem redu vlastitog Pogona za komunalne djelatnosti Općine Sunja