Sazvane konstituirajuće sjednice vijeća mjesnih odbora

Ispis
Kreirano Četvrtak, 09 Srpanj 2015

Općinski načelnik Općine Sunja sazvao je konstituirajuće sjednice vijeća mjesnih odbora.

 

Dnevni red sjednica:


1. Izvješće o provedenim izborima
- Utvrđivanje člana Vijeća mjesnog odbora koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
2. Donošenje Pravila Mjesnog odbora
3. Donošenje Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora

MJESNI ODBOR

DATUM SJEDNICE

POČETAK SJEDNICE

BESTRMA

14.07.2015.

9,00 h

BISTRAČ

14.07.2015.

10,30 h

BOBOVAC

14.07.2015.

12,00 h

CRKVENI BOK

14.07.2015.

13,30 h

ČETVRTKOVAC

15.07.2015.

9,00 h

DONJI HRASTOVAC

15.07.2015.

10,30 h

GREDA SUNJSKA

15.07.2015.

12,00 h

KINJAČKA

15.07.2015.

13,30 h

LETINA

16.07.2015.

9,00 h

PAPIĆI

16.07.2015.

10,30 h

PETRINJCI

16.07.2015.

12,00 h

SJEVEROVAC

16.07.2015.

13,30 h

STAZA

17.07.2015.

9,00 h

SUNJA

17.07.2015.

10,30 h

ŠAŠ

17.07.2015.

12,00 h

TIMARCI

17.07.2015.

13,30 h