Održana 12. sjednica Općinskog vijeća

Ispis
Kreirano Petak, 03 Srpanj 2015

Dana 29. lipnja 2015. godine, s početkom u 17,05 sati održana je 12. sjednica Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće usvojilo je Izmjene i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2015. godinu, te Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture; održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna;

utroška sredstava šumskog doprinosa; potreba za unapređenje gospodarstva; potreba za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja; javnih potreba u socijalnoj skrbi;  javnih potreba u kulturi; Odluke o dodjeli sredstava potpore iz Općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi
Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu i Pogonu za komunalne djelatnosti Općine Sunja.
Donijeta je Odluka o samostalnom pokretanju postupka realizacije projekata malih hidroelektrana na postojećim obnovljenim mlinovima u vlasništvu Općine Sunja.
Obzirom da nije bilo niti jedne ponude na raspisani javni natječaj donijeta je Odluka o poništenju natječaja za prodaju k.č.br. 1184/1, k.o. Sunja.
Općinsko vijeće prihvatilo je Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Sunja za 2014. godinu, kao i Izmjene i dopune Financijskog plana Vatrogasne zajednice Općine Sunja za 2015. godinu.
Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda, Općinsko vijeće donijelo je za naredno četverogodišnje razdoblje Odluke o sklapanju ugovora o povjeravanju obavljanja usluge deratizacije i dezinsekcije na području Općine Sunja sa „Škarda – sanitarna zaštita" d.o.o. iz Čazme.
Odlukom o određivanju osobe za zastupanje Općine Sunja određen je Općinski načelnik za predstavnika Općine u tijelima Lokalne akcijske grupe UNA.
Općinsko vijeće imenovalo je Ivanu Lisec iz Sunja za v.d. ravnateljicu Dječjeg vrtića „Bambi" Sunja do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja, a najdulje na vrijeme do godinu dana.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar