Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sunja

Ispis
Kreirano Srijeda, 20 Svibanj 2015

Općinsko vijeće Općine Sunja na 11. sjednici održanoj 11. svibnja 2015. godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sunja, k.č.br. 1184/1 k.o. Sunja.


Tekst javnog natječaja objavljen je u Večernjem listu od srijede 20. svibnja 2015. godine.


Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja, računajući od prvog sljedećeg dana od objave u dnevnom tisku.

POGLEDATI JAVNI NATJEČAJ