Poništenje oglasa - radno mjesto „strojar"

Ispis
Kreirano Četvrtak, 16 Travanj 2015

Na temelju članka 24. stavka 5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08 i 61/11) i Prijedloga Povjerenstva za provedbu postupka natječaja, KLASA:112-02/15-01/03, URBRC 2176/17-04/02-15-16 od 01. travnja 2015. godine, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sunja, objavljuje PONIŠTENJE OGLASA


Poništava se Oglas za prijem u službu na neodređeno vrijeme namještenika u Pogon za komunalne djelatnostina Općine Sunja, radno mjesto „strojar", objavljen u „Narodnim novinama", broj 31/15, Oglasnoj ploči Općine Sunja, i internetskim stranicama Općine Sunja www.sunia.hr, od 18. ožujka 2015. godine.

http://narodne-novine.nn.hr/oglasi/default.aspx