Javni poziv - evidentiranje nerazvrstane ceste koja u naravi predstavlja Ulicu Sajmište u Sunji

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 16 Veljača 2015

Općina Sunja započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste koja u naravi predstavlja Ulicu Sajmište u Sunji. Predmetna nekretnina se nalazi na dijelu k.č. br. 2476 k.o. Sunja i k.č. br. 1437 i 685 k.o. Greda Sunjska.

Ovim putem se obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče s navedenim česticama o započinjanju i tijeku postupka evidentiranja navedene ceste.

Tekst Javnog poziva