Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu vlastitog pogona za komunalne djelatnosti

Ispis
Kreirano Petak, 16 Siječanj 2015

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine", br 86/08.), članka 9. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ('Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i79/09) u svezi sa člankom 6. stavak 2. Odluke o osnivanju Pogona za komunalne djelatnosti Općine Sunja

("Službeni vjesnik", broj 13/95 i 10/96) i članka 47. Statuta općine Sunja ( Službeni vjesnik općine Sunja broj: 30/09, 26/10, 43/10, 12/13, 46/13 i 31/14), Općinski načelnik dana 16.01.2015. godine donosi IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o unutarnjem redu vlastitog Pogona za komunalne djelatnosti Općine Sunja