Rasprava o Prostornom planu uređenja Općine Sunja

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 21 Srpanj 2014

infoGrga Dragičević, Općinski načelnik Općine Sunja objavio je u Večernjem listu od 21. srpnja 2014. godine da će se druga prethodna rasprava o Nacrtu Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja održati 30. srpnja 2014. godine u 10.00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Sunja.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-01/12-01/08
URBROJ: 2176/17-01-14-154
Sunja, 18.07.2014.

Na temelju odredbe članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne novine'' broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), a u svezi članka 188. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' broj 153/13) i članka 47. Statuta Općine Sunja („Službeni vjesnik" Općine Sunja broj 30/09, 26/10, 43/10, 12/13 i 46/13) Općinski načelnik Općine Sunja objavljuje

DRUGU PRETHODNU RASPRAVU O NACRTU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SUNJA

  1. Druga prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sunja održati će se dana 30. srpnja u 10.00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Sunja, Trg kralja Tomislava 3, Sunja.
  2. Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka, te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu plana. U prethodnoj raspravi sudjeluju nadležna tijela i osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, odnosno sudionici iz članka 13. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja (''Službeni vjesnik'' br. 51/12), koji osiguravaju podatke, planske smjernice i propisane dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja.
  3. Nadležna tijela i osobe mogu svoja pisana mišljenja, smjernice i preporuke o ciljevima i mogućim rješenjima u obuhvatu plana dostaviti na adresu: Općina Sunja, Trg kralja Tomislava 3, zaključno s 14.08.2014. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK

Grga Dragičević