Rasprava o Prostornom planu uređenja Općine Sunja

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 21 Srpanj 2014

infoGrga Dragičević, Općinski načelnik Općine Sunja objavio je u Večernjem listu od 21. srpnja 2014. godine da će se druga prethodna rasprava o Nacrtu Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja održati 30. srpnja 2014. godine u 10.00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Sunja.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-01/12-01/08
URBROJ: 2176/17-01-14-154
Sunja, 18.07.2014.

Na temelju odredbe članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne novine'' broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), a u svezi članka 188. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' broj 153/13) i članka 47. Statuta Općine Sunja („Službeni vjesnik" Općine Sunja broj 30/09, 26/10, 43/10, 12/13 i 46/13) Općinski načelnik Općine Sunja objavljuje

DRUGU PRETHODNU RASPRAVU O NACRTU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SUNJA

  1. Druga prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sunja održati će se dana 30. srpnja u 10.00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Sunja, Trg kralja Tomislava 3, Sunja.
  2. Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka, te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu plana. U prethodnoj raspravi sudjeluju nadležna tijela i osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, odnosno sudionici iz članka 13. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja (''Službeni vjesnik'' br. 51/12), koji osiguravaju podatke, planske smjernice i propisane dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja.
  3. Nadležna tijela i osobe mogu svoja pisana mišljenja, smjernice i preporuke o ciljevima i mogućim rješenjima u obuhvatu plana dostaviti na adresu: Općina Sunja, Trg kralja Tomislava 3, zaključno s 14.08.2014. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK

Grga Dragičević

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar