Odluka o privremenom financiranju

Ispis
Kreirano Srijeda, 05 Veljača 2014

Na temelju članka 88. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12.), Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Sunja

("Narodne novine" broj 9/2014.) dana 04.02.2014. godine donosi ODLUKU o privremenom financiranju Općine Sunja za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2014. godine