Obavijest o javnoj prezentaciji uređivanja šuma privatnih šumoposjednika

Ispis
Kreirano Srijeda, 02 Listopad 2013

Dana 04.10.2013. godine (petak) u 10.00 sati u Knezovljanima u prostorijama stare škole, održat će se javna prezentacija o izmjeri šuma privatnih posjednika i izradi programa za gospodarenje šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „SVINICA-ŠAMARICA" koja obuhvaća područje katastarskih općina: Babina Rijeka, Bjelovac, Borojevići, Knezovljani, Komogovina, Krčevo, Kukuruzari, Lovca, Mečenčani, Prevršac, Svinica, Umetići, Mala Gradusa i Velika Gradusa.


Pozivamo šumoposjednike i sve zainteresirane građane da se odazovu na prezentaciju, gdje će biti upoznati s planiranim radovima na uređivanju šuma šumoposjednika.


Uprava šuma Podružnica Sisak

Odjel za uređivanje šuma