JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu IV. lzmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 28 Listopad 2022

Na temelju odredbe članka 96. Stavak 2. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 47. Statuta Općine Sunja („Službeni vjesnik" Općine Sunja broj 9/21 i 75/21) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga IV izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sunja KLASA: 350-01/20-01/11, URBROJ: 2176-17-01-22-151 Općinski načelnik Općine Sunja dana 26. listopada 2022. godine objavljuje JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu IV. lzmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Općine Sunja.

 

 

 

 

 

 

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar