Ugovor o zajedničkom financiranju radova

Ispis
Kreirano Srijeda, 21 Travanj 2021

sunja zuc00001Općinski načelnik Grga Dragičević je sa Županijskom upravom za ceste Sisačko-moslavačke županije sklopio Ugvoor o zajedničkom financiranju radova. Ugovorom su obuhvaćeni radovi izvanrednog održavanja kolničkog zastora dijela županijskih cesta u Gredi Sunjskoj, Krivaju Sunjskom i u naselju Slovinci prema Strmenu.


Procijenjena vrijednost radova je 2.440.000,00 kuna. Poptisivanjem Ugovora Općina Sunja se obvezala sudjelovati u sufinanciranju radova izvanrednog održavanja u iznosu od 50 % ukupne vrijednosti radova.

sunja zuc00001

sunja zuc00002

sunja zuc00003