Obavijest o postupanju u slučaju puknuća tla, izbijanja mulja i pojave rupa u tlu uzrokovanih potresom

Ispis
Kreirano Srijeda, 20 Siječanj 2021

15693490Temeljem brojnih upita građana vezanih za pojavu rupa i pukotina u tlu, izbijanja mulja i vode iz zemlje koji uzrokuju propadanje objekata u tlo ili nastavno narušavaju njihovu statiku, Info centar SMŽ obratio se Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu od kojeg je dobivena uputu da se za navedenu problematiku potrebno obratiti geolozima tj. Hrvatskom geološkom institutu koji će provesti istraživanja terena.

Dakle, u slučaju potrebe pregleda objekata na takvim terenima građani se mogu obratiti izravno geotehničarima: Mario Bačić: 098 1811 733, Davor Ljubičić; 091 5340 972 koji će utvrditi stanje na terenu i utjecaj ovakvih pojava na objekte i njihovu sigurnost, te će prema potrebi obavijestiti Hrvatski geološki institut o potrebama daljnjih istraživanja.