Održana 30. sjednica Općinskog vijeća

Ispis
Kreirano Srijeda, 30 Prosinac 2020

annual meetingOpćinsko vijeće Općine Sunja održalo je 30.prosinca 2020. godine 30. sjednicu Općinskog vijeća u prostorijama društvenog doma u Sunji. Sjednica je započela u 16,30 sati.

Na 30. sjednici Općinskog vijeća doneseni su :

 1. 1) Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2020. godinu
  2) Program o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.godinu
  3) Program o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za2020. godinu,
  4) Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za2020. godinu,
  5) Program o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020.godinu,
  6) Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu,
  7) Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu,
  8) Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli sredstava potpore iz općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi za 2020.godinu,
  9) Program o izmjeni Programa potreba za unapređenje gospodarstva na području Općine Sunja za 2020. godinu,
  10) Program o izmjeni Programa potreba za unapređenje poljoprivrede na području Općine Sunja za 2020. godinu,
  11) Program o izmjeni i dopuna Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020.godinu,
  12) Program o izmjeni i dopuni Programa za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja na području Općine Sunja za 2020. godinu,
  13) Program o izmjeni i dopuni Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu
  14) Plan o izmjeni Plana potrebnih financijskih sredstava za uklanjanje i ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda i rada Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u 2020. godini,
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sunja
 3. Odluka o davanju Suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Bambi Sunja
 4. Odluka o davanju Suglasnosti na zamjenu Statuta od 10.04.2017. s izmjenama i dopunama od 30.03.2018.godine novim Statutom
 5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Bambi Sunja za 2019./2020.

Sjednica je završila u 17,15 sati.