Otvoreni postupak javne nabave

Ispis
Kreirano Petak, 07 Lipanj 2013

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE - REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA I SANACIJA IGRALIŠTA I ZGRADE ŠPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA SUNJA – IGRALIŠTE KRAJ OSNOVNE ŠKOLE SUNJA - više