Održana 29. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 18 Prosinac 2020

annual meetingOpćinsko vijeće Općine Sunja održalo je 10.prosinca 2020. godine 29. sjednicu Općinskog vijeća u prostorijama društvenog doma u Sunji. Sjednica je započela u 15,35 sati.

 

Na 29. sjednici Općinskog vijeća doneseni su :

 1. Odluka o donošenju III.Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Sunja

 2. 1) Proračun Općine Sunja za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023.godinu,
  2) Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sunja za 2021. godinu,
  3) Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sunja za 2021. godinu,
  4) Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
  5) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
  6) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu,
  7) Program potreba za unapređenje gospodarstva na području Općine Sunja za 2021. godinu,
  8) Program potreba za unapređenje poljoprivrede na području Općine Sunja za 2021. godinu,
  9) Program potreba za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja na području Općine Sunja za 2021. godinu,
  10) Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu,
  11) Plan potrebnih financijskih sredstava za uklanjanje i ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda i rada Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u 2021. godini,
  12) Program utroška sredstava ostvarenih od prenamjene zemljišta, prodaje, zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanjem na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2021. godinu,
  13) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021. godinu,
  14) Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu,
  15) Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu,
  16) Prijedlog Programa javnih potreba u osnovnom školstvu za 2021. godinu
  17) Odluka o dodjeli sredstava potpore iz Općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi za 2021.godinu,
 3. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sunja,
 4. Odluka o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje,
 5. Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sunja za 2021.godinu,
 6. Izvješće o zahtjevima za izradu Izmjena i dopuna PPUO i Zaključak o usvajanju Izvješća o zahtjevima za izradu izmjena i dopuna PPUO Sunja
 7. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća i drugih primanja radnika u Dječjem vrtiću Bambi Sunja
 8. Odluka o plaćanju participacije u Dječjem vrtiću Bambi Sunja za mjesec prosinac
 9. Suglasnost na Odluku o utvrđivanju prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bambi Sunja,
 10. a) Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Bambi Sunja za pedagošku 2020./2021. godinu,
  b) Odluka o usvajanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Bambi Sunja za
  pedagošku 2020./2021. godinu,
 11. Odluka o visini naknade predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Općinskog vijeća,
 12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i naknadama te ostalim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika,
 13. Odluka o prestanku odžavanja stočnog sajma u Sunji.

Sjednica je završila u 17,45 sati.

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar