Javna nabava

Ispis
Ažurirano Petak, 01 Srpanj 2022

 

OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Na temelju članka 80. stavka 2. točka 1, Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) i članka 47 . Statuta Općine Sunja ("Službeni vjesnik", broj 30/09, 26/10, 43/10, 12/13, 46/13 i 34/14), općinski načelnik dana 26.06.2017. godine, daje slijedeću  IZJAVU


2022. godina

2021. godina

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

 2015. godina