Izvješća o financiranju političkih stranaka i članova općinskih vijeća, donacije i sponzorstva

Ispis


FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2021.GODINU


1.3.2022.

DONACIJE I SPONZORSTVA