Članci

Savjetovanje s javnošću

Ispis

2020. godina

2019. godina

 

6.12.2019.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Prijedloga Proračuna Općine Sunja za 2020. godinu provodi se 8 dana od dana objave

- OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Prijedloga Proračuna Općine Sunja za 2020. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju

 

25.11.2019.

U razdoblju od 25. studenog 2019. do 10. prosinca 2019. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama.

PRIJEDLOG ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

3.9.2019.

Poštovani,
pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

• Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sunja za 2020. godinu

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.
Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sunja za 2020. godinu je moguće pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 03.10.2019.


 

5.6.2019.

U razdoblju od 5. lipnja 2019. do 15. lipnja 2019. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na predmet Prijedlog odluke o komunalnom redu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju

>> Tijekom postupka internetskog savjetovanja s javnošću nije zaprimljena niti jedna sugestija, prijedlog ili komentar.


 

28.3.2019.

U razdoblju od 28. ožujka 2019. do 3. travnja 2019. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na predmet nabave Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Sunji 


Izvješće o provedenom savjetovanju u postupku javne nabave: 
Radovi na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta u Sunji
Evidencijski broj nabave: JN-1/2019

pogledajte ovdje (objavljeno 4. travnja 2019.) 

14.1.2019.

U razdoblju od 14. siječnja 2019. do 27. siječnja 2019. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga odluke o komunalnom doprinosu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju (30.1.2019.)

2018. godina

20.12.2018.

U razdoblju od 20. prosinca 2018. do 10. siječnja 2019. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Sunja

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Sunja

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

28.11.2018.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću - Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sunja za 2019. godinu

 

23.11.2018.

U razdoblju od 23. studenog do 10. prosinca 2018. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Prijedloga Proračuna Općine Sunja za 2019. godinu

- OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Prijedloga Proračuna Općine Sunja za 2019. godinu

- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

26.10.2018.

Poštovani građani, pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:
Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sunja za 2019. godinu

 

9.10.2018.

Općina Sunja i Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije nakon provedene Javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUO Sunja izradili su Izvješće o javnoj raspravi.


 

18.9.2018.

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sunja

Na temelju objavljene Javne rasprave, Prijedlog Plana II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja stavlja se na javni uvid.

Prijedlog plana II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja sadrži:

1. Knjiga 1 – tekstualni dio (više),

2. Knjiga 2 – grafički prilozi:

List broj 1. „Korištenje i namjena površina“ (više),

List broj 4.26. „Građevinsko područje naselja Selišće Sunjsko“ (više),

List broj 4.30. „Građevinsko područje naselja Sunja“ (više),

te obrazloženje i sažetak za javnost (više). 

7.6.2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sunja - NIJE BILO PRIMJEDBI

 

21.5.2018.

 

  

30.1.2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju - Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine Sunja - NIJE BILO PRIMJEDBI

 

12.1.2018.

 

 

DOKUMENTI