Članci

Prostorni plan Općine Sunja

Ispis

PPOS

 

 


2.5.2023.

 

27.10.2022.

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu IV. lzmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja

 

24.10.2022.

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga IV izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja 

 

19.10.2022.

ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Sunja

 

23.8.2021.

ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sunja


13.5.2021.

Obavijest o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja

 

9.6.2020.

Općina Sunja i Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije nakon provedene ponovne javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja izradili su Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi.

3.6.2020.

Prostorni plan uređenja Općine Sunja - pročišćeni tekst

Kartografski prikazi u mjerilu 1:25 000
1. Korištenje i namjena površina
2. Infrastrukturni sustavi
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
3a. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - prikaz ekološke mreže

Kartografski prikazi u mjerilu 1:5 000
4. Građevinska područja naselja

 

29.4.2020.

Na temelju objavljene Ponovne javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja stavlja se na Javnu uvid Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja koji sadrži:

- Tekstualni dio

- Sažetak za javnost

- Kartografski prikaz br. 1. i

- Kartografski prikaz br. 4.12.

 

28.4.2020.

Općinski načelnik Općine Sunja donio je Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja, te objavljuje Ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja. (pogledati)

25.3.2020.

Općina Sunja i Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije nakon provedene Javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja izradili su Izvješće o javnoj raspravi.

17.2.2020.

Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja

Javni uvid III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja

- Tekstualni dio

Sažetak za javnu raspravu

Kartografski prikaz br.1. i

Kartografski prikaz br. 4.12.

 

10.2.2020.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sunja 

9.10.2018.

Općina Sunja i Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije nakon provedene Javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUO Sunja izradili su Izvješće o javnoj raspravi.

18.9.2018.

Na temelju objavljene Javne rasprave, Prijedlog Plana II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja stavlja se na javni uvid.

Prijedlog plana II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja sadrži:

1. Knjiga 1 – tekstualni dio (više),

2. Knjiga 2 – grafički prilozi:

List broj 1. „Korištenje i namjena površina“ (više),

List broj 4.26. „Građevinsko područje naselja Selišće Sunjsko“ (više),

List broj 4.30. „Građevinsko područje naselja Sunja“ (više),

te obrazloženje i sažetak za javnost (više).

10.9.2018.

Općinski načelnik Općine Sunja donio je Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja, te objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja. (pogledati)

 

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SUNJA

23.11.2017.

Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostomog plana uređenja Općine Sunja

 

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar