Mjesni odbori

NASELJA I MJESNI ODBORI

POPIS NASELJA
Općina Sunja obuhvaća 40 naselja: Bestrma, Bistrač, Blinjska Greda, Bobovac, Brđani Cesta, Brđani Kosa, Crkveni Bok, Čapljani, Četvrtkovac, Donja Letina, Donji Hrastovac, Drljača, Gornja Letina, Gradusa Posavska, Greda Sunjska, Ivanjski Bok, Jasenovčani, Kinjačka, Kladari, Kostreši Šaški, Krivaj Sunjski, Mala Gradusa, Mala Paukova, Novoselci, Papići, Petrinjci, Pobrđani, Radonja Luka, Selišće Sunjsko, Sjeverovac, Slovinci, Staza, Strmen, Sunja, Šaš, Timarci, Vedro Polje, Velika Gradusa, Vukoševac i Žreme.

Izbori za članice/članove vijeća mjesnih odbora održani su 29.09.2019.
MJESNI ODBORI

VIJEĆE MJESNOG ODBORA BISTRAČ, sjedište u naselju Bistrač, obuhvaća naselja Bistrač i Selišće Sunjsko

BOŽANA ČEAK -predsjednica
PETAR CULJAGA- potpredsjednik
IVAN PUŠKARIĆ

VIJEĆE MJESNOG ODBORA BOBOVAC, sjedište u naselju Bobovac, obuhvaća naselje Bobovac

JOSIP MAČAK -predsjednik
DRAŽEN KLARIĆ- potpredsjednik
MARIJAN JAJČINOVIĆ

VIJEĆE MJESNOG ODBORA CRKVENI BOK, sjedište u naselju Crkveni Bok, obuhvaća naselja Crkveni Bok, Ivanjski Bok i Strmen

KORALJKA-SNJEŽANA PAJIĆ-predsjednica
SINIŠA PRALICA- potpredsjednik
MATIJA RAKIĆ

VIJEĆE MJESNOG ODBORA ČETVRTKOVAC, sjedište u naselju Četvrtkovac, obuhvaća naselja Četvrtkovac, Drljača i Radonja Luka

NADEŽDA MADJER -predsjednica
ENVER ORLIĆ- potpredsjednik
IVICA MIKULIĆ
IVAN JURIĆ
MIRO ANTUNOVIĆ

VIJEĆE MJESNOG ODBORA DONJI HRASTOVAC, sjedište u naselju Donji Hrastovac, obuhvaća naselja Donji Hrastovac i Vedro Polje

DAMIR KOLAR -predsjednik
DRAGAN TOMIĆ -potpredsjednik
JADRANKO KOLAR

VIJEĆE MJESNOG ODBORA GREDA SUNJSKA, sjedište u naselju Greda Sunjska, obuhvaća naselja Greda Sunjska i Gradusa Posavska

DANIJEL ŠESTANOVIĆ - predsjednik
FILIP MARIĆ - potpredsjednik
IVICA MATKOVIĆ
IVICA MARIĆ
ŽELJKO JAKIĆ

VIJEĆE MJESNOG ODBORA KINJAČKA, sjedište u naselju Kinjačka, obuhvaća naselje Kinjačka

DUŠKO BEKIĆ - predsjednik
DRAGAN DŽAIĆ – potpredsjednik
NIKO ŠOKČIĆ

VIJEĆE MJESNOG ODBORA PAPIĆI, sjedište u naselju Papići, obuhvaća naselja Čapljani, Jasenovčani, Papići i Pobrđani

PERO KUZMANOVIĆ -predsjednik
BOŠKO EVIĆ- potpredsjednik
SLOBODAN KORDIĆ

VIJEĆE MJESNOG ODBORA PETRINJCI, sjedište u naselju Petrinjci, obuhvaća naselja Brđani Cesta, Brđani Kosa, Petrinjci i Vukoševac

MILAN KESEROVIĆ- predsjednik
VERA BJELKANOVIĆ- potpredsjednica
ILIJA ŽUNA
IVO KESEROVIĆ
VJEKOSLAV KULJANAC

VIJEĆE MJESNOG ODBORA SJEVEROVAC, sjedište u naselju Sjeverovac, obuhvaća naselje Sjeverovac, Kladari, Mala Gradusa, Mala Paukova i Velika Gradusa

VLADIMIR VUJČIĆ - predsjednik
DALIBOR DRAGOVIĆ - potpredsjednik
JOVAN DUKIĆ,

VIJEĆE MJESNOG ODBORA STAZA, sjedište u naselju Staza, obuhvaća naselje Staza

ANTE BRNAD-predsjednik
DRAŽEN PETROVIĆ- potpredsjednik
VLADO TOMIĆ

VIJEĆE MJESNOG ODOBRA SUNJA sjedište u naselju Sunja, obuhvaća naselja Krivaj Sunjski, Sunja, Novoselci i Žreme

NIKOLA BLAŽEVIĆ- predsjednik
DARKO TAUKOVIĆ -potpredsjednik
MAJA BUŽAN,
MARIJANA REPUSTIĆ,
NIKOLINA GOVORČINOVIĆ,

VIJEĆE MJESNOG ODBORA ŠAŠ- sjedište u naselju Šaš, obuhvaća naselja Šaš i Slovinci

MATIJA MATASOVIĆ - predsjednik
DUŠAN GRĆIĆ -potpredsjedniK
PETAR IVEZIĆ
MILJKA GLAVAŠ
KATICA DEVETAK

VIJEĆE MJESNOG ODBORA TIMARCI - sjedište u naselju Timarci, obuhvaća naselja Kostreši Šaški i Timarci

ŽELJKO PERKOVIĆ - predsjednik
MARIJAN PERKOVIĆ- potpredsjendik
STEVO PETANOVIĆ

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar