Vijećnici Općinskog vijeća

Ispis

POPIS VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SUNJA

1. IVICA HORŽIĆ, predsjednik

2. MARIJAN LAZIĆ, prvi potpredsjednik

3. LARA VUJČIĆ, druga potpredsjednica

4. IVICA KOZARIĆ

5. DALIBOR MEDVED

6. KATARINA MATKOVIĆ

7. JURICA MALOVIĆ

8. DAMIR KOLAR

9. ROSANA MAĐER,

10. IVANKA CRNKO

11. TOMISLAV ČIPOR

12. JOSIP MAČAK

13. DRAGUTIN BUTKOVIĆ

14. SAVO BIŽIĆ