29. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 04 Prosinac 2020

annual meetingPredsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Dalibor Medved, sazvao je 29. sjednicu Općinskog vijeća za četvrtak, 10.prosinca 2020. godine, u Općinskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 3, s početkom u 15,30 sati.

 

Predloženi dnevni red:

 1. Prijedlog Odluke o donošenju III.Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Sunja (“Službeni vjesnik”,broj: 8/04, 22/15, 77/18 i 54/19- pročišćeni tekst)
  (Karte Prostornog plana nalaze se u Općinskoj vijećnici Općine Sunja)
 2. Skraćeni zapisnik s 28. sjednice Općinskog vijeća održane 17.rujna 2020.godine
 3. Aktualni sat,
 4. 1) Prijedlog Proračuna Općine Sunja za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023.godinu,
  2) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sunja za 2021. godinu,
  3) Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sunja za 2021. godinu,
  4) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
  5) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
  6) Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu,
  7) Prijedlog Programa potreba za unapređenje gospodarstva na području Općine Sunja za 2021. godinu,
  8) Prijedlog Programa potreba za unapređenje poljoprivrede na području Općine Sunja za 2021. godinu,
  9) Prijedlog Programa potreba za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja na području Općine Sunja za 2021. godinu,
  10)Prijedlog Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu,
  11) Prijedlog Plana potrebnih financijskih sredstava za uklanjanje i ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda i rada Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u 2021. godini,
  12) Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prenamjene zemljišta, prodaje, zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanjem na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2021. godinu,
  13) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021. godinu,
  14) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu,
  15) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu,
  16) Prijedlog Programa javnih potreba u osnovnom školstvu za 2021. godinu
  17) Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava potpore iz Općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi za 2021.godinu,
 5. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sunja,
 6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje,
 7. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sunja za 2021.godinu,
 8. Razmatranje Izvješća o zahtjevima za izradu Izmjena i dopuna PPUO i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o zahtjevima za izradu izmjena i dopuna PPUO Sunja
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća i drugih primanja radnika u Dječjem vrtiću Bambi Sunja
 10. Prijedlog Odluke o plaćanju participacije u Dječjem vrtiću Bambi Sunja za mjesec prosinac
 11. Prijedlog Suglasnosti na Odluku o utvrđivanju prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bambi Sunja,
 12. a) Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Bambi Sunja za pedagošku 2020./2021. godinu,
  b) Prijedlog Odluke o usvajanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Bambi Sunja za
  pedagošku 2020./2021. godinu.

 

JAVNOST U RADU OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 104. Poslovnika Općinskog vjeća Općine Sunja („Službeni vjesnik“ broj 26/10, 43/10, 12/13 i 31/14, 5/18, 10/20 i 19/20- pročišćeni tekst):
„Građani i jedan predstavnik zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo biti nazočni sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, osim kada se ove sjednice održavaju bez nazočnosti javnosti.
Građani i zainteresirane pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.
Građani su dužni navesti svoj JMBG, a pravne osobe ime i prezime osobe koja će biti nazočna sjednici, te njezin JMBG.
Predsjednik Općinskog vijeća, odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji će biti nazočni sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.
Osobe navedene u ovom članku nazočne su na sjednici kao promatrači.“

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar