25. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Četvrtak, 21 Svibanj 2020

annual meetingPredsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Dalibor Medved, sazvao je 25. sjednicu Općinskog vijeća za srijedu, 27.svibnja 2020. godine, u Društvenom domu u Sunji, Trg kralja Tomislava 3, s početkom u 15,30 sati.

Predloženi dnevni red:

 1. Skraćeni zapisnik s 23. sjednice Općinskog vijeća održane 09.ožujka 2020. godine i sa 24.sjednice Općinskog vijeća održane 15.travnja 2020.godine
 2. Aktualni sat
 3. 1.Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2020.godinu,
  2.Prijedlog Odluke o I. Izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sunja za 2020.godinu,
 4. Prijedlog Odluke o plaći i naknadama te ostalim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika,
 5. Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Sunja,
 6. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sunja,
 7. 1.Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH,
  2.Prijedlog Odluke o prigovorima pristiglim tijekom Javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH,
 8. Prijedlog Odluke o pristupanju Općine Sunja urbanom području Grada Siska,
 9. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Sunja za 2019. godinu,
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o organizaciji i utrošku sredstava Državne konjogojske izložbe „Sunja 2019“,
 11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara za 2019.godinu na području Općine Sunja,
 12. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine sunja za 2020.godinu,
 13. Prijedlog Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Sunja u 2020.godini,
 14. Prijedlog Odluke o plaćanju participacije u Dječjem vrtiću Bambi Sunja za travanj i svibanj 2020.godine.

JAVNOST U RADU OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 104. Poslovnika Općinskog vjeća Općine Sunja („Službeni vjesnik“ broj 26/10, 43/10, 12/13 i 31/14, 5/18, 10/20 i 19/20- pročišćeni tekst):
„Građani i jedan predstavnik zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo biti nazočni sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, osim kada se ove sjednice održavaju bez nazočnosti javnosti.
Građani i zainteresirane pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.
Građani su dužni navesti svoj JMBG, a pravne osobe ime i prezime osobe koja će biti nazočna sjednici, te njezin JMBG.
Predsjednik Općinskog vijeća, odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji će biti nazočni sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.
Osobe navedene u ovom članku nazočne su na sjednici kao promatrači.“

PREUZMITE MATERIJALE ZA SJEDNICU

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

Radno vrijeme:

Radno vrijeme: ponedjeljak do petak 7,30 do 15,30
Rad sa strankama: ponedjeljak do petak 8,00 do 12,00
Stanka: 10,00 do 10,30

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar