17. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 14 Lipanj 2019

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Dalibor Medved, sazvao je 17. sjednicu Općinskog vijeća za srijedu, 19.lipnja 2019. godine, u Općinskoj vijećnici, s početkom u 15,30 sati.

Predloženi dnevni red:

 1. Prijedlog za razrješenje prvog potpredsjednika Općinskog vijeća,
 2. Skraćeni zapisnik s 16. sjednice Općinskog vijeća održane 28.ožujka 2019. godine,
 3. Aktualni sat,
 4. 1.) Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sunja za 2018. godinu,
  2.) Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
  komunalne infrastrukture za 2018. godinu,
  3.) Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava
  šumskog doprinosa za 2018.godinu,
  4.) Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
  infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne
  naknade i drugih sredstava iz Općinskog proračuna za 2018. godinu,
 5. 1.) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2019. godinu,
  2.) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za
  2019.godinu,
  3.) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa za unapređenje zaštite okoliša i prostornog
  uređenja za 2019. godinu,
  4.) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika inamještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu i Pogonu za komunalne djelatnost Općine Sunja,
 7. Prijedlog Odluke o komunalnom redu,
 8. Prijedlog Izmjena i dopuna Registra nerazvrstanih cesta na području Općine Sunja,
 9. Prijedlog Zaključka o predlaganju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku,
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju Provedbenog plana unaprijeđenja zaštite od požara za područje Općine Sunja za 2019. godinu,
 11. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka osnivanja Turističke zajednice Općine Sunja,
 12. Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sunja za 2019. godinu

PREUZMITE MATERIJALE ZA SJEDNICU