36. sjednica Općinskog vijeća

Ispis
Kreirano Petak, 22 Ožujak 2013

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Ivica Mikulić, sazvao je 36. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati u utorak 26. ožujka 2013. godine, u Općinskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 3, s početkom u 12,00 sati.

 

 

Dnevni red sjednice:

1. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Sunja za razdoblje od 2006. do 2012. godine,
2. Usvajanje Skraćenih zapisnika s 33., 34. i 35. sjednice Općinskog vijeća koje su održane 18.12. 2012., 27.12.2012. i 12.02.2013. godine,
3. Aktualni sat,
4. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sunja,
5. Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sunja,
6. Donošenje Odluke o postupku davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u poduzetničkim i poslovno-poduzetničkim zonama u vlasništvu Općine Sunja,
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja djelatnika Dječjeg vrtića „Bambi" Sunja,
8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća Općine Sunja za 2012. godinu,
9. Donošenje Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Sunja za razdoblje 01. srpnja do 31. prosinca 2012. godine,
10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o uklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i korištenju novčane i druge pomoći u 2012. godini,
11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu,
12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2012. godinu,
13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012. godinu,
14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Pogna za komunalne djelatnosti Općine Sunja za 2012. godinu,
15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Narodne knjižnice i čitaonice Sunja za 2012. godinu,
16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine Sunja za 2012. godinu,
17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2012. godinu,
18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu,
19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u sportu za 2012. godinu,
20. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Odluke o dodjeli sredstava potpore iz Općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi za 2012. godinu,
21. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sunja za 2012. godinu,
22. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
23. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu,
24. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2013. godinu,
25. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja,
26. Donošenje Odluke o rashodu osnovnih sredstava,
27. Donošenje Odluke u svezi zamolbe Đure Čeaka iz Selišća Sunjskog 54.