26. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Ponedjeljak, 04 Ožujak 2024

annual meetingPredsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Ivica Horžić, sazvao je 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sunja, koja će se održati u utorak 12. ožujka 2024. u prostorijama Općinske vijećnice u Sunji, Trg kralja Tomislava 3, s početkom u 16,00 sati.


Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

 1. Skraćeni zapisnik s 25.sjednice Općinskog vijeća od 29.prosinca 2023. godine
 2. Aktualni sat
 3. Prijedlog Programa o Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2024. godinu
 4. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli sredstava potpore iz Općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi za 2024. godinu
 5. Prijedlog Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Sunja
 6. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o koeficijentima složenosti poslova zaposlenika Narodne knjižnice i čitaonice Sunja
 7. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Sunja za 2023. godinu
 8. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Sunja za 2023. godinu
 9. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u sektoru nerazvrstanih cesta ( gradnja ili rekonstrukcija nerazvrstane ceste) NC Bobovac, k.č. 708/1 k.o. Bobovac
 10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju pokretnine u vlasništvu Općine Sunja
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika u periodu od 01. srpnja do 31. prosinca 2023. godine
 12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o upravljanju poslovnim objektom u Zaostrogu
 13. Prijedlog Odluke o datumu održavanja XXVIII. Državne konjogojske izložbe „Sunja 2024“
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o organizaciji i utrošku sredstava za XXVII. Državnu konjogojsku izložbu „Sunja 2023“
 15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o agrotehničkim mjerama
 16. Prijedlog pročišćenog teksta Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Sunja
 17. Izviješće o zahtjevima za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja
 18. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Sunja za 2024. godinu
 19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduženje
 20. Prijedlog Odluke o opsegu korištenja javnog vodnog dobra za sport i rekreaciju

 

 

JAVNOST U RADU OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 111. Poslovnika Općinskog vjeća Općine Sunja („Službeni vjesnik“ broj 9/21):
„Građani i jedan predstavnik zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo biti nazočni sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, osim kada se ove sjednice održavaju bez nazočnosti javnosti.
Građani i zainteresirane pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.
Građani su dužni navesti svoj JMBG, a pravne osobe ime i prezime osobe koja će biti nazočna sjednici, te njezin JMBG.
Predsjednik Općinskog vijeća, odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji će biti nazočni sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.
Osobe navedene u ovom članku nazočne su na sjednici kao promatrači.“

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

Radno vrijeme:

Radno vrijeme: ponedjeljak do petak 7,30 do 15,30
Rad sa strankama: ponedjeljak do petak 8,00 do 12,00
Stanka: 10,00 do 10,30

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar