25. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja - saziv 2.put

Ispis
Kreirano Četvrtak, 21 Prosinac 2023

annual meetingPredsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Ivica Horžić, sazvao je 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sunja, koja će se održati u petak 29. prosinca 2023. u prostorijama Općinske vijećnice u Sunji, Trg kralja Tomislava 3, s početkom u 19,00 sati.


Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED

 1. Skraćeni zapisnik s 24.sjednice Općinskog vijeća od 24.studenoga 2023.
 2. Aktualni sat
 3. 1) Prijedlog Proračuna Općine Sunja za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026.godinu (xls , pdf, obrazloženje)
  2) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sunja za 2024. godinu
  3) Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sunja za 2024. godinuu Općinskom vijeću Općine Sunja za 2024. godinu
  4) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
  5) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
  6) Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu
  7) Prijedlog Programa potreba za unapređenje gospodarstva na području Općine Sunja za 2024. godinu2024. godinu
  8) Prijedlog Programa potreba za unapređenje poljoprivrede na području Općine Sunja za 2024. godinu2024. godinu
  9) Prijedlog Programa potreba za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja na području Općine Sunja za 2024. godinupodručju Općine Sunja za 2024. godinu
  10)Prijedlog Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024. godinuprostoru za 2024. godinu
  11) Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prenamjene zemljišta, prodaje, zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanjem na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2024. godinuzakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanjem na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2024. godinu
  12) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2024. godinu
  13) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2024. godinu
  14) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu
  15) Prijedlog Programa javnih potreba u osnovnom školstvu za 2024. godinu
  16) Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava potpore iz Općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi za 2024.godinudruštvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi za 2024.godinu
 4. 1) Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2023. godinu (xls , pdfobrazloženje)
  2) Prijedlog Programa o III. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  3) Prijedlog Programa o III. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.godinu
  4) Prijedlog Programa o II. izmjenama Programa šumskog doprinosa za 2023.godinu
  5) Prijedlog Programa o II. izmjenama i dopunama Programa potreba za unapređenje poljoprivrede na području Općine Sunja za 2023. godinu
  6) Prijedlog Programa o II. izmjenama i dopunama Programa potreba za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja na području Općine Sunja za 2023. godinu
  7) Prijedlog Programa o III. izmjenama Programa potreba za unapređenje gospodarstva na području Općine Sunja za 2023. godinu
  8) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2023.godinu
  9) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu
  10) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2023.
  godinu
  11) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu za 2023. godinu
  12) Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o dodjeli sredstava potpore iz Općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi za 2023.godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Sunja
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sunja
 7. 7.1) Prijedlog Suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračuna plaća u Dječjem vrtiću Bambi
  7.2) Prijedlog Odluke o korištenju sredstava za fiskalnu održivost Dječjeg vrtića Bambi

 

 

JAVNOST U RADU OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 111. Poslovnika Općinskog vjeća Općine Sunja („Službeni vjesnik“ broj 9/21):
„Građani i jedan predstavnik zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo biti nazočni sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, osim kada se ove sjednice održavaju bez nazočnosti javnosti.
Građani i zainteresirane pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.
Građani su dužni navesti svoj JMBG, a pravne osobe ime i prezime osobe koja će biti nazočna sjednici, te njezin JMBG.
Predsjednik Općinskog vijeća, odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji će biti nazočni sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.
Osobe navedene u ovom članku nazočne su na sjednici kao promatrači.“

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

Radno vrijeme:

Radno vrijeme: ponedjeljak do petak 7,30 do 15,30
Rad sa strankama: ponedjeljak do petak 8,00 do 12,00
Stanka: 10,00 do 10,30

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar