24. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Utorak, 21 Studeni 2023

annual meetingPredsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Ivica Horžić, sazvao je 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sunja, koja će se održati petak 24.studenoga 2023. u prostorijama Općinske vijećnice u Sunji, Trg kralja Tomislava 3, s početkom u 18,00 sati.


Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

 1. Skraćeni zapisnik s 23.sjednice Općinskog vijeća od 19.listopada 2023.
 2. Aktualni sat
 3. Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduživanju Općine Sunja za realizaciju kapitalnog projekta
 4. a) Prijedlog Odluke o razrješenju druge potpredsjednice Općinskog vijeća
  b) Prijedlog Odluke o izboru drugog potpredsjednika/ce Općinskog vijeća
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Sunja za 2023. godinu
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju u zakup i korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, montažnih objekata i pokretnih naprava
 8. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prenamjene zemljišta, prodaje,
  zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanjem na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2023. godinu
 9. Prijedlog Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu

 

 


JAVNOST U RADU OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 111. Poslovnika Općinskog vjeća Općine Sunja („Službeni vjesnik“ broj 9/21):
„Građani i jedan predstavnik zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo biti nazočni sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, osim kada se ove sjednice održavaju bez nazočnosti javnosti.
Građani i zainteresirane pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.
Građani su dužni navesti svoj JMBG, a pravne osobe ime i prezime osobe koja će biti nazočna sjednici, te njezin JMBG.
Predsjednik Općinskog vijeća, odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji će biti nazočni sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.
Osobe navedene u ovom članku nazočne su na sjednici kao promatrači.“

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

Radno vrijeme:

Radno vrijeme: ponedjeljak do petak 7,30 do 15,30
Rad sa strankama: ponedjeljak do petak 8,00 do 12,00
Stanka: 10,00 do 10,30

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar