23. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 13 Listopad 2023

annual meetingPredsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Ivica Horžić, sazvao je 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sunja, koja će se održati u četvrtak 19. listopada 2023. u prostorijama Općinske vijećnice u Sunji, Trg kralja Tomislava 3, s početkom u 18,00 sati.


Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

 1. Podnošenje Izvješća o prestanku mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Općinskog vijeća i davanje svečane prisege vijećnika,
  a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Mandatne komisije
  b) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja
  c) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost
  d) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za proračun i financije
 2. Skraćeni zapisnik s 21.sjednice Općinskog vijeća od 18.srpnja 2023.
 3. Aktualni sat
 4. 1) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2023. godinu
  II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2023. godinu (excel)
  2) Prijedlog Programa o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  3) Prijedlog Programa o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.godinu
  4) Prijedlog Programa o I. izmjenama Programa šumskog doprinosa za 2023.godinu
  5) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa potreba za unapređenje poljoprivrede na području Općine Sunja za 2023. godinu
  6) Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa potreba za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja na području Općine Sunja za 2023. godinu
  7) Prijedlog Programa o II. izmjenama Programa potreba za unapređenje gospodarstva na području Općine Sunja za 2023. godinu
 5. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sunja za 2023.godinu
  Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sunja za 2023.godinu (excel)
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine sunja za 2022. godinu
  Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sunja za 2022 godinu
 7. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Sunja
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sunja
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu korištenja društvenih domova na području Općine Sunja
 10. Odluka o izmjeni Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave
 11. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka stvaljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja stambenog naselja “Bečko” u Sunji (“Službeni vjesnik”, broj 49/06)
 12. DOPUNA: Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Sunja za 2024. godinu

 


JAVNOST U RADU OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 111. Poslovnika Općinskog vjeća Općine Sunja („Službeni vjesnik“ broj 9/21):
„Građani i jedan predstavnik zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo biti nazočni sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, osim kada se ove sjednice održavaju bez nazočnosti javnosti.
Građani i zainteresirane pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.
Građani su dužni navesti svoj JMBG, a pravne osobe ime i prezime osobe koja će biti nazočna sjednici, te njezin JMBG.
Predsjednik Općinskog vijeća, odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji će biti nazočni sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.
Osobe navedene u ovom članku nazočne su na sjednici kao promatrači.“

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

Radno vrijeme:

Radno vrijeme: ponedjeljak do petak 7,30 do 15,30
Rad sa strankama: ponedjeljak do petak 8,00 do 12,00
Stanka: 10,00 do 10,30

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar