5. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Srijeda, 01 Prosinac 2021

annual meetingPredsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Ivica Horžić, sazvao je 5. sjednicu Općinskog vijeća za četvrtak, 09.prosinca 2021. godine, u Općinskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 3, s početkom u 10,00 sati.

 

Predloženi dnevni red:

 1. Skraćeni zapisnik sa 4.sjednice Općinskog vijeća održane 16.rujna 2021.godine
 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
  -davanje svečane prisege člana Općinskog vijeća
 3. Aktualni sat
 4. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sunja,
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Sunja za razdoblje od 2017.-2020.godine,
 6. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovana u području prirodnih nepogoda za 2022.godinu,
 7. Prijedlog Odluke o davanju mrtvačnice u Sunji u vlasništvu Općine Sunja na upravljanje trgovačkom društvu Komunalac Sunja d.o.o.,
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sunja za 2020.godinu,
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Sunja,
 10. Prijedlog Odluke o davanju u zakup i korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, montažnih objekata i pokretnih naprava,
 11. Prijedlog Odluke o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Sunja,
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Socijalnog vijeća Općine Sunja,
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za poljoprivredu Općine Sunja,
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za kulturu Općine Sunja,
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sport Općine Sunja.
 16. 1) Prijedlog Proračuna Općine Sunja za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024.godinu,
  2) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sunja za 2022. godinu,
  3) Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sunja za 2022. godinu,
  4) Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu,
  5) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu,
  6) Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu,
  7) Prijedlog Programa potreba za unapređenje gospodarstva na području Općine Sunja za 2022. godinu,
  8) Prijedlog Programa potreba za unapređenje poljoprivrede na području Općine Sunja za 2022. godinu,
  9) Prijedlog Programa potreba za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja na području Općine Sunja za 2022. godinu,
  10) Prijedlog Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu,
  11) Prijedlog Plana potrebnih financijskih sredstava za uklanjanje i ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda i rada Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u 2022. godini,
  12) Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prenamjene zemljišta, prodaje, zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanjem na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2022. godinu,
  13) Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022. godinu,
  14) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu,
  15) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu,
  16) Prijedlog Programa javnih potreba u osnovnom školstvu za 2022. godinu
  17) Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava potpore iz Općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi za 2022.godinu.

 

 

JAVNOST U RADU OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 104. Poslovnika Općinskog vjeća Općine Sunja („Službeni vjesnik“ broj 26/10, 43/10, 12/13 i 31/14, 5/18, 10/20 i 19/20- pročišćeni tekst):
„Građani i jedan predstavnik zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo biti nazočni sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, osim kada se ove sjednice održavaju bez nazočnosti javnosti.
Građani i zainteresirane pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.
Građani su dužni navesti svoj JMBG, a pravne osobe ime i prezime osobe koja će biti nazočna sjednici, te njezin JMBG.
Predsjednik Općinskog vijeća, odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji će biti nazočni sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.
Osobe navedene u ovom članku nazočne su na sjednici kao promatrači.“

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar