4. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 10 Rujan 2021

annual meetingPredsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Ivica Horžić, sazvao je 4. sjednicu Općinskog vijeća za četvrtak, 16.rujna 2021. godine, u Općinskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 3, s početkom u 12,00 sati.

 

Predloženi dnevni red:

 1. Skraćeni zapisnik sa 2.sjednice Općinskog vijeća održane 22.srpnja 2021.godine i sa Svečane sjednice održane 22.srpnja 2021.godine
 2. Aktualni sat,
 3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sunja za 2021.godinu
 4. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Sunja za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
 5. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u sektoru društvenih domova (izgradnja ili rekonstrukcija i/ili opremanje društvenih domova) Društveni dom Donji Hrastovac)
 6. Prijedlog Odulke o suglasnosti za provedbu ulaganja u sektoru dječjih vrtića (izgradnja ili rekonstrukcija i/ili opremanje dječjih vrtića)- Dječji vrtić Bambi Sunja
 7. Odluke o imenovanju Socijalnog vijeća Općine Sunja
 8. Prjedlog Zaključka o prijedlogu sudaca porotnika Županijskog suda u Sisku
 9. Prijedlog Zaključka o prijedlogu sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Sisku
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
 11. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o predaji miješanog komunalnog otpada Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Šagulje
 12. Prijedlog Odluke o održavanju konjogojske izložbe
 13. Informacije o radu Civilnog stožera o proteklom radu i budući planovi
 14. Informacije o Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
 15. Informacije o radu Komunalca Sunja d.o.o. i Polugodišnje izvješće za razdoblje 01.01.-30.06.2021.
 16. Informacije o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sunja za razdoblje 01.01.-30.06.2021.

 

JAVNOST U RADU OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 104. Poslovnika Općinskog vjeća Općine Sunja („Službeni vjesnik“ broj 26/10, 43/10, 12/13 i 31/14, 5/18, 10/20 i 19/20- pročišćeni tekst):
„Građani i jedan predstavnik zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo biti nazočni sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, osim kada se ove sjednice održavaju bez nazočnosti javnosti.
Građani i zainteresirane pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.
Građani su dužni navesti svoj JMBG, a pravne osobe ime i prezime osobe koja će biti nazočna sjednici, te njezin JMBG.
Predsjednik Općinskog vijeća, odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji će biti nazočni sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.
Osobe navedene u ovom članku nazočne su na sjednici kao promatrači.“

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar