Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Petak, 11 Lipanj 2021

annual meetingKonstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja održati će se u četvrtak 17. lipnja 2021. u prostorijama Društvenog doma u Sunji, Trg kralja Tomislava 3 s početkom u 12,00 sati.

 

DNEVNI RED

- Utvrđivanje kvoruma

 1. Izbor Mandatne komisije
 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
  -Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
  -davanje svečane prisege članova Općinskog vijeća
 3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja
 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
 5. Davanje svečane prisege Općinskog načelnika i Zamjenika općinskog načelnika,
 6. Izbor Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost,
 7. Izbor Odbora za proračun i financije,
 8. 1.) Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sunja za 2020.
  godinu
  2.) Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne
  infrastrukture za 220. godinu
  3.) Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
  infrastrukture za za 2020. godinu
  4.) Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava
  šumskog doprinosa za 2020.godinu
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Općinskog vijeća Općine Sunja
 10. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Sunja

JAVNOST U RADU OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 104. Poslovnika Općinskog vjeća Općine Sunja („Službeni vjesnik“ broj 26/10, 43/10, 12/13 i 31/14, 5/18, 10/20 i 19/20- pročišćeni tekst):
„Građani i jedan predstavnik zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo biti nazočni sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, osim kada se ove sjednice održavaju bez nazočnosti javnosti.
Građani i zainteresirane pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.
Građani su dužni navesti svoj JMBG, a pravne osobe ime i prezime osobe koja će biti nazočna sjednici, te njezin JMBG.
Predsjednik Općinskog vijeća, odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji će biti nazočni sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.
Osobe navedene u ovom članku nazočne su na sjednici kao promatrači.“

- PREUZMITE MATERIJALE ZA SJEDNICU

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar