30. sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Ispis
Kreirano Srijeda, 23 Prosinac 2020

annual meetingPredsjednik Općinskog vijeća Općine Sunja, Dalibor Medved, sazvao je 30. sjednicu Općinskog vijeća za srijedu, 30.prosinca 2020. godine, u Društvenom domu, Trg kralja Tomislava 3, s početkom u 15,30 sati.

 

Predloženi dnevni red:

Skraćeni zapisnik s 29. sjednice Općinskog vijeća održane 10.prosinca 2020. godine

Aktualni sat

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2020. godinu
 2. Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture
  za 2020.godinu
 3. Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne
  infrastrukture za2020. godinu,
 4. Prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog
  doprinosa za2020. godinu,
 5. Prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020.
  godinu,
 6. Prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu,
 7. Prijedlog Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu,
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o dodjeli sredstava potpore iz općinskog proračuna za udruge društvenog usmjerenja koje nisu obuhvaćene Programom javnih potreba u kulturi za 2020.godinu,
 9. Prijedlog Izmjena Programa potreba za unapređenje gospodarstva na području Općine Sunja za 2020. godinu,
 10. Prijedlog Izmjena Programa potreba za unapređenje poljoprivrede na području Općine Sunja za 2020. godinu,
 11. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020. godinu,
 12. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa za unapređenje zaštite okoliša i prostornog uređenja na području Općine Sunja za 2020. godinu,
 13. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu
 14. Prijedlog Izmjena Plana potrebnih financijskih sredstava za uklanjanje i ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda i rada Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u 2020. godini,

 

JAVNOST U RADU OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 104. Poslovnika Općinskog vjeća Općine Sunja („Službeni vjesnik“ broj 26/10, 43/10, 12/13 i 31/14, 5/18, 10/20 i 19/20- pročišćeni tekst):
„Građani i jedan predstavnik zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo biti nazočni sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, osim kada se ove sjednice održavaju bez nazočnosti javnosti.
Građani i zainteresirane pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.
Građani su dužni navesti svoj JMBG, a pravne osobe ime i prezime osobe koja će biti nazočna sjednici, te njezin JMBG.
Predsjednik Općinskog vijeća, odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji će biti nazočni sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.
Osobe navedene u ovom članku nazočne su na sjednici kao promatrači.“

OPĆINA SUNJA
Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1
44210 Sunja
MB: 2624583
OIB: 42109890167
ŽR: 2407000-1842600001

telefon
+ 385 (0)44 833-011
fax:
+ 385 (0)44 833-468
Komunalac Sunja d.o.o.
+ 385 (0)44 833-666

www.sunja.hr koristi anonimizirane kolačiće prve strane (first party cookies) radi ispravnog prikaza stranice, te u svrhu analize prometa na stranici (Google Analytics). www.sunja.hr ne koristi kolačiće treće strane (third party cookies) niti sakuplja bilo kakve osobne podatke posjetitelja. Ako nastavite koristiti naše web stranice smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom kolačića.

Copyright 2013. Sluzbene internetske stranice Opcine Sunja www.sunja.hr Sva prava pridrzana Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Izrada i odrzavanje: BIT centar