Statistički podaci

Ispis

OPĆINA SUNJA IMA POVRŠINU 288,40 km².

STATISTIČKI PODACI KOJI SE ODNOSE NA STANOVNIŠTVO OPĆINE SUNJA PREMA PODACIMA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU, POPIS 2011., DOSTUPNI NA www.dzs.hr